Projektudvalget for vækst

Projektudvalget for vækst er ikke videreført i den nye kommunalbestyrelse fra 1. januar 2018.

Helhedsplanen for Jyderup satser på byudvikling, boligudbygning og turisme. For os i Jyderup er det derfor relevant at være særlig opmærksom på det politiske indsatområde omkring netop disse områder. Byrådet har nedsat et projektudvalg for vækst, som vi har valgt at give sit helt eget menupunkt:

Læs om projektudvalget for vækst. 

Læs om de politiske udvalgs sammensætning.

De enkelte udvalgs mødereferater kan ikke læses isoleret, herunder henvises derfor til en side med alle udvalgs mødereferater:

Læs referater fra de politiske udvalgs møder. 

Projektudvalget holdt sit ordinære udvalgsmøde den 9. august 2016 i Jyderup Hallen. Lokalforums styregruppe deltog i den første time af udvalgets møde.

Referat fra dette møde.

Lukket for kommentarer.