Byfest

Projektbeskrivelse
Hvert år den første lørdag i september afholdes der byfest i et samarbejde mellem idrætsforeningerne og erhvervsforeningen. Der er stort morgenbord, boder, kræmmere, tivoli, en masse aktiviteter i løbet af dagen og dagen afsluttes med fest i teltet, hvor der er spisning, musik og dans.
Økonomi: Finansieres af Erhvervsforeningen
Behovet for frivillige: Der er behov for frivillige som har lyst til at være med til at planlægge byfesten og personer der har lyst til at hjælpe med alle de praktiske gøremål i forbindelse med gennemførelsen.

Projektansvarlig

Marianne Petersen
Mail: mape87@hotmail.com
Tlf: 3011 1939

Projektgruppen
Marianne Petersen
Ulla Hasfeldt
Greta Moberg
Annelise Ovesø
Tina Ravn

Lukket for kommentarer.