Arkiv 19.08.16: Præstegården

Arkiveret

Projektbeskrivelse
I forbindelse med menighedsrådenes (Jyderup og Holmstrup) ønske om nedrivning af Jyderup præstegårds udlænger blev der afholdt et borgermøde. Efter mødet blev der dannet en projektgruppe. Projektgruppens første prioritet var at arbejde for, at kommunen ikke ville tillade en nedrivning af udlængerne. Dette ønske er  opfyldt. Projektets næste formål er at undersøge mulighederne for, hvad bygningerne kan anvendes til.

Menighedsrådene har i juni 2016 besluttet, at sælge præstegården og købe en ny bolig i byen til den kommende præst.

Følg eventuelt debatten om Jyderup Præstegård på Facebook: bevar jyderup præstegård.

19.08.16: Da præstegården er sat til salg, har projektgruppen besluttet at indstille arbejdet med projektet.

Denne projektside vil dog være tilgængelig til omkring 1. november 2016, såfremt andre borgere måtte have interesse i, at genoptage projektet.

Kontaktperson for temaet kultur og fritid er:


ProjektansvarligProjektgruppen bestod indtil projektets ophør den 19/8 af

Hans Henrik Petersen
Alma Honoré
Jens Aaberg
Lone Hansen
Otto Bro-Jørgensen

Lukket for kommentarer.