Bypark i Drivsåtskoven

Projektbeskrivelse
Projekt “Naturaksen – Den grønne akse” har udviklet sig til flere projekter, som hver især omfatter dele af området fra Sølyst til Skarresø Camping.

Dette projekt “Bypark i Drivsåtskoven” vedrører ønskerne om at skabe nye aktivitetsmuligheder i den lille kommunale skov, der danner forbindelse mellem byen (fra den Røde Port på Sølystvej) og søen, og som i mange år rummede byens festplads (Pinsefesterne i Pinseskoven).

På baggrund af  et borgermøde i 2014  om ideer til hele Naturaksen har projektgruppen arbejdet videre med ideerne omkring Drivsåtskoven og har i en længere periode samarbejdet med Just Human om udvikling af aktivitetsområder i skoven.

På denne side følger herunder projektgruppens sammensætning og orienteringer om arbejdet i projektgruppen. Afslutningsvis er der link til oplæg, referater og andre dokumenter.

I den kommunale handleplan for Jyderup  står der om projektet:

Tanken er at skabe en bynær park, hvor der både er plads til eftertænksomhed, samvær og fysisk udfoldelse alene eller sammen med andre. Byparkens aktiviteter og miljø skal inspirere og give mulighed for leg, bevægelse og træning. Formålet er at fremme trivsel gennem fællesskaber, samvær og fysisk aktivitet. Aktiviteterne skal være innovative og henvende sig til alle målgrupper, børn, børnefamilier, bedsteforældre, voksne, ældre og handicappede.

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: sbp@aktiv-proces.dk
Tlf: 4070 8252

Projektgruppen

Thorkild Wisbech

Arbejdet i projektgruppen

01-02-19: Projektgruppen har fået udarbejdet en skitse til mulige aktiviteter. Skitsen præsenteres på et borgermøde den 19. februar 2019. Se også billederne her til højre. Klik på billederne for at se dem i et større format. Længere nede på denne side vil der efterfølgende være et referat fra mødet.

27-06-18: På baggrund af handleplanens anbefalinger omkrin delprojektet “Bypark”  har kommunalbestyrelsen på sit møde den 27/6 – 2018 besluttet at afsætte 320.000 til bypark i Drivsaatskoven, heri indgår beløb til oprydning af Natura 2000 området. Hermed er kommunen også part i projektet.

04.03.18: Så er vi klar til tage næste trin i at gøre Drivsåtsskoven til en bypark med forskellige aktiviteter. Med udgangspunkt i de idéer til aktiviteter der kom på borgermødet for et par år siden, har projektgruppen indgået en partnerskabsaftale med Just Human som er ejet af Chris MacDonald om at skabe et aktivitetsområde, hvor børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan mødes og være sammen, mens de er aktive.

Som kick off på projektet kommer Chris MacDonald til Jyderup og holder foredraget Sund energi og mentalt overskud mandag den 7. maj kl. 19.00 i Jyderup hallen. Der kan købe billetter på billet.dk, hos Butik Marianne og Hr & Fru Sørensen’s Urtehjørne til en billetpris på 245 kr. inklusiv billetgebyr. Overskuddet fra foredraget går ubeskåret til projektet.

Lukket for kommentarer.