Arkiv 13.04.19: Byrumslabyrinten

Projektet er afsluttet, og der er udarbejdet en evaluering, som kan hentes i 3. kolonne nederst på denne side. Projektet er derfor arkiveret.

I løbet af sommeren er der planlagt forskellige arrangementer omkring Byrumslabyrinten. Foreløbig ikke så mange, men det er håbet, at flere arrangementer kommer til. Der er derfor oprettet en særlig byrumskalender, der løbende bliver opdateret med arrangementer.

Lørdag den 5. maj 2018:

I en vis forstand er projektet nu afsluttet. Byrumslabyrinten er stillet op og er på festlig vis blevet åbnet, se billederne og videoen herunder. Vi lader dog projektet stå indtil videre, for en udløber af projektet er aktivtetskasserne og arrangementerne på pladsen, som vi fortsat arbejder med. Endelig skal vi jo også hen på efteråret ha´pillet det hele ned igen og evalueret forløbet. Denne projektside vil næppe blive opdateret ret meget mere, men Facebookgruppen “Jyderup Byrumslabyrint” vil være stedet, hvor vi skriver lidt om, hvad der sker i løbet af sommeren.

Torsdag den 3. maj 2018:

Caroline Seehusen har tegnet den, elever og lærere fra Søbæk skole har bygget elementerne, Flemming’s Containertransport har velvilligt transporteret dem og et lille arbejdshold fra Søbæk skole og projektgruppen har samlet dem og nu står byrumslabyrinten på sin plads. Brug den og pas på den!

Projektets formål
Holbæk kommunes planafdeling har et indsatsområde omkring midlertidighed i byrummet. Idéen er i en kortere periode at eksperimentere med steder i byrummet, hvor der kan opstå nye mødesteder eller aktiviteter. Da der i Jyderup både er mange tanker og ideer omkring planer for bymidten og borgere, der gerne vil arbejde aktivt med byens udvikling, har planafdelingen opsøgt Jyderup. I en dialog med nogle borgere er der udviklet nogle mulige midlertidige projekter. 2 af disse projekter er slået sammen til ét projekt,  hvor der foreslås etableret et multifunktionelt møbel med beplantning på bibliotekspladsen samt placering af byrumsinventar i tilknytning til beplantningsbæltet mellem Bibliotekets og Brugsens parkeringspladser. Formålet er at se, hvad nye aktivitetsmuligheder på bibliotekspladsen kan skabe af liv i byrummet samt at give nye muligheder for f.eks. byens torvedage. En gennemførelse af projektet kræver som minimum dialog med de borgere og myndigheder, som projektet til sin tid vil berøre. Under “Oplæg til møder” ses planafdelingens oplæg til både bibliotekspladsen og markedstorvet. Projektet er oprettet her på hjemmesiden den 9. maj 2017.

16.01.18: På projektgruppens møde den 16/1 blev det besluttet kun at arbejde videre med bibliotekspladsens bymøbel som midlertidighedsprojekt. Herefter kaldes projektet Byrumslabyrinten og omfatter selve labyrinten og en række aktiviteskasser, som kan benyttes i forbindelse med ophold i labyrinten. Tankerne omkring markedstorvet er blevet til et nyt projekt omkring forskønnelse af beplantningsbæltet mellem Bibliotekets og Jyderup Centrets parkeringspladser.

Projektansvarlig 

Svend Aage Larsen
Mail: sv.aa.2010@gmail.com
Tlf: 4087 3309

Projektgruppen

Bente Skat Andersen
Preben Gajhede
Troels Jørgensen
Caroline Seehusen
Desuden deltager Emilie Elzholtz fra planafdelingen

Planlagt byrumsaktivitet på bibliotekspladsen

Arbejdet i projektgruppen
Holbæk kommunes vækstudvalg har på udvalgsmødet den 16/5 bevilget 50.000 kr. til dette projekt.

02.11.17: Aktuelt arbejder projektgruppen mest med bibliotekspladsen. Planen er at etablere et udendørs opholds- og aktivitetsmøbel bygget op af bøger og brædder! I tilknytning til dette møbel vil der blive lavet nogle helt særlige aktivitets- og inspirationsbøger. Længere nede på denne side er der et link til den foreløbige beskrivelse af hele projektet udarbejdet af Caroline Seehusen.

I arbejdet med projektet inddrages mindre børn, skolelever, unge, spejdere, ældre, lokalhistorisk arkiv med flere. Arbejdet finder sted i løbet af vinteren, således at det hele kan stilles op i april /maj måned med henblik på, at møblet og bøgerne kan bruges i sommeren 2018. Borgere, der synes, det kunne være sjovt at være aktivt med i projektet er meget velkomne til at henvende sig til projektgruppens medlemmer. Der afholdes et informationsmøde for interesserede torsdag den 16. november kl. 19 i kælderen ved biblioteket.

Læs om, hvad du kan være med til som frivillig og print en tilmeldingssseddel ud.

eller tilmeld dig direkte på denne side: Frivillig i bibliotekspladsprojektet

Lukket for kommentarer.