Vedligeholdelse af Drivsåtskoven

Projektbeskrivelse
Drivsaatskoven er en del af naturaksen og er i den forstand et delprojekt. Projektgruppen sikrer i samarbejde med kommunen, at skovarealet vedligeholdes.

Der er i efteråret 2015 foretaget en omfattende udtynding og oprydning i skoven.

Projektansvarlig

Thorkild Wisbech
Mail: tw@aggersvold.net

Lukket for kommentarer.