Lokalforums økonomi

Holbæk kommunes 18 lokalfora modtager hvert år et beløb til administration af lokalforums arbejde. Beløbet er baseret på antallet af borgere i lokalområdet. Lokalforum Jyderup modtager omkring 30.000 kr. om året.

Lokalforums bestyrelse disponerer de tildelte midler.

Holbæk kommune har fra 1/7 2017 stillet krav om, at der aflægges et årligt regnskab. I 2017 vedrører regnskabet således kun en del af 2017.

Regnskabet vil hvert år blive offentliggjort på denne side.

I årene før foreningen Jyderups Fremtid blev dannet, blev en del af de tildelte midler brugt på diverse projekter og anskaffelser. I forbindelse med kommunens nye retningslinjer fra 2017 om foreningsdannelse blev der udfærdiget en oversigt over lokalforums anskaffelser. Disse anskaffelser er nu lokalforums og dermed borgernes ejendom, se oversigten i højre spalte.

Lukket for kommentarer.