Lokalforums økonomi

Holbæk kommunes 18 lokalfora modtager hvert år et beløb til administration af lokalforums arbejde. Beløbet er baseret på antallet af borgere i lokalområdet. Lokalforum Jyderup modtager omkring 30.000 kr. om året.

Da lokalforum Jyderup ikke er organiseret som en forening, men i stedet er tilknyttet foreningen Jyderups Fremtid, er det Jyderups Fremtid, der administrerer de tildelte midler. Det er dog lokalforums kontaktgruppe, der  disponerer de tildelte midler.

Den nye kontaktgruppe har pt. ikke truffet beslutning om, hvordan de tildelte midler skal disponeres. den tidligere styregruppen for lokalforum har valgt, at de tildelte midler først og fremmest bruges til afholdelse af offentlige møder, d.v.s. annoncering, traktement (typisk øl og vand), teknisk udstyr og eventuelle oplægsholdere. Desuden  kan der bruges penge på kommunikation, d.v.s. typisk hjemmeside og infoskærme. Uforbrugte midler tildeles foreningen Jyderups Fremtid, der netop har som formål at støtte udviklingen af Jyderup.

Holbæk kommune har fra 1/7 2017 stillet krav om, at der aflægges et årligt regnskab. I 2017 vedrører regnskabet således kun en del af 2017.

Regnskabet vil hvert år blive offentliggjort på denne side.

I årene før foreningen Jyderups Fremtid blev dannet, blev en del af de tildelte midler brugt på diverse projekter og anskaffelser. I forbindelse med kommunens nye retningslinjer fra 2017 om foreningdannelse eller tilknytning til foreninger, blev der udfærdiget en oversigt over lokalforums anskaffelser. Disse anskaffelser er nu lokalforums og dermed borgernes ejendom, se oversigten i højre spalte.

Lukket for kommentarer.