Naturaksen – Den grønne akse

Projektbeskrivelse
Naturaksen er  området fra Sølyst til Skarresø Camping mellem Sølystvej og søen. Naturaksen kaldes også “Den grønne akse”. Der blev i november 2014 afholdt et borgermøde, hvor der blev udviklet mange ideer til udnyttelse af dette område. Bilagene fra dette møde kan ses nederst på denne side.

Efterfølgende har det vist sig hensigtsmæssigt at dele hovedprojektet Naturaksen op i flere selvstændige projekter inden for Naturaksens område.

Lukket for kommentarer.