Arkiv 01.10.20: Julebelysning

01.10.20: Jyderup Erhvervsfoening har siden projektets start løbende udbygget julebelysningen, og det sker fortsat, men de største investeringer er foretaget. I forbindelse med oprydning i projekter på hjemmesiden er projektet derfor blevet arkiveret.

Projektbeskrivelse
Da den tidligere julebelysning ikke kan anvendes mere efter kabellægning og etablering af nye master til gadebelysningen, skal der indkøbes og etableres ny Julebelysning.
I 2015 etableredes den første del med lys i en del af træerne i Skarridsøgade. Det skete bl.a. ved hjælp af indsamling via indsamlingsbøsser i byens butikker. Der blev indsamlet 10.000 kr.
I 2016 vil vi udbygge lyset i træerne, så der kommer lys i alle træerne på hele Skarridsøgade og hen af Holbækvej til lige efter Jyderup Bageren. Der vil igen blive opstillet indsamlingsbøsser i byens butikker.
Økonomi: 25.000 kr.
Tidshorisont: 2. halvår 2016
Behovet for frivillige: Der er behov for frivillige til at hjælpe med at sætte kæderne op i træerne.

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: formand@jyderuperhvervsforening.dk
Tlf: 4070 8252

Lukket for kommentarer.