Projektudvalget for udvikling af lokalområder

Fra 1/1 2018 har kommunalbestyrelsen nedsat et projektudvalg, der arbejder med udvikling af lokalområder. For alle lokalområder, herunder også Jyderup, er det særdeles relevant at følge udvalget arbejde.

Læs Projektudvalgets kommissorium

Læs om Projektudvalgets formål og personsammensætning og følg udvalgets dagsordner og referater.

Lukket for kommentarer.