Arkiv 23.05.17: Renovering af flagallé

Arkiveret
Den 30/4 havde den nye flagallé præmiere og dermed er projektet afsluttet og arkiveret.

Projektbeskrivelse
Efter gravearbejdet i forbindelse med kabellægning er en del huller til flagalléen blevet fjernet. Samtidig er den eksisterende flagallé også meget slidt og uens i højde. Derfor skal de manglende huller reetableres samtidig med at der nedsætte nye flagholdere i alle de eksisterende huller og endelig skal der indkøbes omkring 100 nye flag og flagstænger.
Den renoverede flagallé kommer til at gå fra på Holbækvej ved Høedvej til Skarridsøgade, på hele Skarridsøgade og på den første del af Sølystvej hen til den Røde Port.
Økonomi: 200.000 kr. (nye flagholdere 40.000 kr. flagstænger og flag 160.000 kr.)
Tidshorisont: 1. april 2017
Behovet for frivillige: Arbejdet kræves udført af professionelle, hvorfor der ikke er behov for frivillige.

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: formand@jyderuperhvervsforening.dk
Tlf: 4070 8252

I forbindelse med forårets første konfirmationsdag fik den nye flagallé præmiere søndag den 30. april. Projektet er hermed principielt afsluttet. Der er dog endnu et antal flagstænger, der venter på en sponsor. 

Arbejdet med projektet:

27. februar: Arbejdet med etablering af den nye flagallé går i gang i uge 9. Det er KB Entreprise, der udføre det.

20. oktober 16: Vi har nu fået godkendt etableringen af den nye flagallé fra Holbæk Kommune. Det betyder, at vi nu er klar til at sætte gang i arbejdet. Der skal etableres 80 flaghuller og købes nye stænger med flag. For at få økonomien til at hænge sammen, skal vi finde virksomheder og privatpersoner som kunne tænke sig at hjælpe byen med at få en ny flagallé. Hvis du ønsker at sponsorere et eller flere flag, får du navn monteret på flagstangen:

Prisen for at sponsorere er:
1 flagstang med flag 1.500 kr. + moms
2 flagstænger med flag 2.500 kr. + moms
3 flagstænger med flag 3.000 kr. + moms

Hvis du skulle ønske at sponsorere, skal du skrive til Annette Lund på info@jyderuperhvervsforening.dk

Lukket for kommentarer.