Arkiv 25.01.18: Kunst på bibliotekspladsen

Arkiveret
Projektet blev ikke afsluttet, men i forbindelse med dannelse af et midlertidighedsprojekt for bibliotekspladsen (nu kaldet Byrumslabyrinten) har den den nye projektgruppen fået overført de 23.000 kr. til det nye projekt med deltagelse af Caroline Seehusen. Kunstprojektet er derfor lukket og arkiveret.

Projektbeskrivelse
Projektgruppen har i samarbejde med 2 professionelle kunstnere, Caroline Seehusen og Mari Keto udarbejdet et forslag der i konkurrence med andre borgergrupper i Holbæk kommune i efteråret 2016 blevet tildelt kr. 23.000,- fra den kommunale pulje: Kunst og Fælleskab til kunstnerisk udsmykning på bibliotekspladsen.

En betingelse for bevillingen fra Holbæk kommune er, at der i udformningen af projektet sker en borgerinddragelse omkring den kunstneriske udsmykning af Bibliotekspladsen.

Projektansvarlig

Svend Aage Larsen
Mail: sv.aa.2010@gmail.com
Tlf: 4087 3309

Arbejdet i projektgruppen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.