Arkiv 01.10.20: Velkommen til nye borgere

01.10.20: Velkomstfesten blev gennemført i april 2017 med mange frivillige og meget få nye borgere. Projektet gik derfor lidt i sig selv. Behovet er der nok, men den rigtige form er ikke fundet. I forbindelse med oprydning af projekter på hjemmesiden er projektet derfor blevet arkiveret.

Projektbeskrivelse
Holbæk kommune er en bosætningskommune, der lægger stor vægt på at tiltrække nye borgere. Det gøres på mange måder, se f.eks. denne hjemmeside: www.velkommentilholbæk.dk.
I Jyderup har medlemmer af bestyrelsen for Jyderup Fremtid dannet en projektgruppe, der arbejder for en god modtagelse af nye borgere i Jyderup.

Projektansvarlig

Claus-Jørgen Sørensen
Mail: info@jyderupsfremtid.dk
Tlf: 2265 6722

Projektgruppen

Jens Varling

Arbejdet med projektet 

Projektgruppen har besluttet at afholde et velkomstmøde i Jyderup Hallen den 8. april 2017 fra kl. 10 til 12. Alle nytilflyttede borgere bliver indbudt via en fælles indbydelse fra Holbæk kommune. Desuden vil gruppen sørge for omtale i Jyderup Posten, på byens hjemmeside (denne) og på Facebook. Projektgruppen håber, at byens mange foreninger vil deltage i mødet for at fortælle om de mange muligheder i byen.

Andre borgere, der gerne vil kende lidt mere til foreningslivet er også velkomne til at deltage i mødet.

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.