Helhedsplanen for Jyderup

I efteråret 2011 udarbejdede en gruppe borgere en udviklingsplan for Jyderup.
Først og fremmest skulle planen være en inspiration til borgernes fortsatte arbejde med at udvikle byen, men den måtte også meget gerne være til inspiration for byrådet ved revisionen af kommuneplanen i 2013. Begge dele lykkedes. Planen blev offentliggjort og drøftet på 2 borgermøder og forelagt nogle af byrådspolitikerne på et dialogmøde i marts 2012.

Læs Udviklingsplanen for Jyderup

I forbindelse med udarbejdelsen af komuneplanen for 2013-2015 besluttede byrådet at udarbejde helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup som bilag til kommuneplanen. Helhedplanen for Jyderup tog udgangspunkt i udviklingsplanen og blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunens planmedarbejdere og nogle af de borgere, der havde arbejdet med udviklingsplanen.

Læs Helhedsplanen for Jyderup

Helhedsplanen har siden byrådets godkendelse af kommuneplanen d. 18/12 2013 været et fundament  for arbejdet i lokalforum, i styregruppen og i foreningen Jyderups Fremtid.

På baggrund af helhedsplanen og aktuelle projekter, der har rod i helhedsplanen, har kommunalbestyrelsen besluttet at få udarbejde en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Arbejdet med handleplanen blev afsluttet pr. 1/6 2018. Handleplanen vil forhåbentlig være et nyt grundlag for kommunalbestyrelsens prioriteringer i Jyderup og dermed også for den lokale indsats for byens fortsatte udvikling. Handleplanen har derfor sin egen side:

Læs videre om Handleplanen her

Lukket for kommentarer.