Udsigtssted ved Skarresø

Projektbeskrivelse
Projektet omhandler opsætning af borde og bænke samt en platform på 3×3 meter til at sætte kikkerter på og en overdækket informationstavle.

I 2017 etablerede vi en opmærket vandre/cykelsti rundt om Skarresø. Midtvejs på denne ruter er der et sted, hvor man har mulighed for at få udsigt ud over søen. På samme sted opholder der sig rigtig mange fugleinteresserede, da man fra dette sted kan se havørnens rede. Baggrunden for at etablere platformen med bænke er at give de fugleinteresserede en mulighed for at anbringe deres kikkerter på et plant område og sammen med brugere af stien får de et sted at sidde.

Projektet udarbejdes af frivillige og vil blive udført af frivillige med undtagelse af etablering af pæle til platformen, da det vil kræve en maskine. Området, hvor dette skal etableres, er på en privat lodsejers område, hvorfor projektet er aftalt og godkendt af lodsejeren.

Projektet forventes påbegyndt 01.09.2018 og afsluttet 31.12.2018. de samlede udgifter forventes at være 37.000 kr. Den løbende drift vil være forholdsvis beskeden og vil blive finansieret af Jyderup Erhvervsforening og den private lodsejer.

På informationstavlen bliver der mulighed for at læse om de fugle, man kan opleve på søen, historien om havørnen, samt hvad man i øvrigt kan se på sin vej i skoven. Alle materialer der anvendes er naturmaterialer.

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: sbp@aktiv-proces.dk
Tlf: 4070 8252

Projektgruppen

Thorkild Wisbech

Arbejdet i projektgruppen

11.10.18: Friluftsrådet har bevilget 22.000 kr. til projektet. Kalundborg kommune er ansøgt om de resterende 15.000 kr.

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.