Sejlads på Skarresø

Projektbeskrivelse
Projektets formål er at sikre sejladsen på Skarresø under skyldige hensyn til naturen og havørnene med den vedtagne grænse på 650 meter til ørnereden på Magleholm.

Efter at Holbæk kommune har afspærret en meget stor del af søen har projektgruppen ændret formålet med projektet til følgende:

Projekts formål er at sikre sejladsen på Skarresø på den del af søen, som ligger i Holbæk Kommune. Dette kan ske under det nødvendige hensyn til naturen og havørnene på Magleholm. (Læs mere om ændringen i dokumentet fra den 24/10-19 længere nede på siden)

Steffen Holberg har udarbejdet en grundig beskrivelse af historikken omkring sejlads på søen, herunder også de særlige forhold, der knytter sig til ørnereden på Magleholm. Hent beskrivelsen længere nede på denne side under “Breve og andre dokumenter .. “

Projektansvarlig

Steffen Holberg
Mail: steffen@heltude.dk

Initiativtagere til projektgruppen

Peter Andersen
Svend Aage Larsen

Arbejdet i projektgruppen

24.19.19: Holbæk kommune har afspærret en væsentlig del af søen, hvorfor gruppen nu arbejder på af ændret denne afspæring.

09.05.19: Projektgruppen er blevet opmærksom på, at Kalundborg kommune og Holbæk kommune sandsynligvis er blevet enige om at at afspærre en større del af Skarresø. Afspærringen vil i givet fald halvere det område, der hidtil har kunnet besejles helt lovligt. Der har ikke været offentlighed omkring disse planer, men projektgruppen er blevet tilbudt et møde torsdag den 9/5-19. På mødet blev planerne forelagt og projektgruppen fik mulighed for at præsentere gruppens tilbud om en – for kommunen – gratis afspærring baseret på afstandskravet på 650 meter til havørnereden. Tilsyneladende kan kommunernes administrative beslutning ikke ændres.
Projektgruppen har udarbejdet en orientering om sagen, som kan hentes under punktet: “Breve og andre dokumenter.. “

Lukket for kommentarer.