Arkiv 01.10.20: Haludvidelse

01.10.20: Ønsket om en haludvidelse blev bragt ind i arbejdet med Handleplanen for Jyderup efter at kommunen havde bevilget penge til haludvidelsen. Under arbejdet med handleplanen blev det med halbestyrelsens accept besluttet, at en del af de bevilgede penge til udvidelsen blev overført til nybygning af et klubhus på Jyderup Stadion. Et mindre beløb blev fastholdt til energirenovering af hallen med helt nye facader mod syd. Haludvidelsen er sat i bero og aktuelt er behovet knap så stort. I forbindelse med oprydningen af projekter på hjemmesiden er projektet derfor arkiveret. 

Projektbeskrivelse
Jyderup Hallens bestyrelse har nedsat en projektgruppe, der skal undersøge mulighederne for en tilbygning, der kan rumme nye mødelokaler. Det eksisterende større mødelokale skal i givet fald delvist anvendes til en udvidelse af de nuværende fitnesslokaler.

Projektansvarlig

Per Bahnsen
Mail: bahnsen@privat.dk

Projektgruppen

Jesper Jørgensen
Steen Klink Pedersen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.