Lokalforum

Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder inklusive Holbæk by. For bl.a. at fremme dialogen mellem lokalområderne og byrådet/administrationen har byrådet siden kommunesammenlægningen i 2007 organiseret det lokale demokrati med et lokalforum for hvert lokalområde. Et lokalforum består af alle områdets borgere og de enkelte lokalfora beslutter selv, hvordan arbejdet i lokalforum organiseres. Der er ikke tillagt de enkelte lokalfora selvstændig kompetence, men hvert lokalforum tildeles et årligt beløb til arbejdet i lokalforum. Lokalforum Jyderup modtager omkring 30.000 kr. hvert år (2016).

Lokalforum Jyderups fysiske område udgøres af Jyderup og Holmstrup sogne.

Under menupunktet “Lokalforums rammer” kan du læse en samlet beskrivelse af vort lokalområdes organisering.

Du kan også læse mere om Holbæk kommunes demokratimodel ved at følge dette link:

Holbæk kommunes beskrivelse af lokalforum

Lokalforum, Jyderups Fremtid ,Jyderup Fonden og Jyderup Erhvervsforening er 4 selvstændige enheder, der er helt forskelligt organiseret, men som alle arbejder sammen om det fælles mål, at fastholde og udvikle Jyderup som en aktiv by.

Lukket for kommentarer.