Jyderup Lokalforum indbyder til generalforsamling 2024

Jyderup lokalforum indbyder til generalforsamling torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

Alle, der er bosat i Jyderup-/Holmstrupområdet eller har et tilknytningsforhold til området, er meget velkomne. Alle har én stemme og kan stille op til bestyrelsesvalget.

Endelig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af op til 2 suppleanter
  6. Valg af op til 2 revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke fremsendt forslag, hvorfor punktet udgår.
  8. Orientering om ekstraordinært tildelte midler til kommunes lokalfora, i Jyderup godt 100.000 kr. Drøftelse af formål og proces for anvendelse og tildeling af midler. Bestyrelsen træffer efterfølgende beslutning.
  9. Eventuelt

I henhold til vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer på valg hvert år.

Læs vedtægterne her

Læs referatet fra den stiftende generalforsamling i 2023

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.