Overaskende nyt om motorvejen

Højst overraskende er sidste nyt om motorvejen til Kalundborg, at der ikke bliver motorvej mellem Tornved og Bjergsted. Kort fortalt er det samlede projekt fra Knabstrup til Kalundborg blevet for dyrt, og Vejdirektoratet vil derfor indstille til folketinget at projektet reduceres så strækningen mellem Tornved og Bjergsted fastholdes som 4-sporet motortrafikvej med 90 km. i timen.

Det betyder, at ramperne ved Holbækvej bliver liggende, hvilket nok mange i Jyderup vil være glade for, men det betyder også, at der ikke etableres nye støjskærme i Jyderup, hvilket nok mange i Jyderup vil være kede af.

Vejdirektoratets endelige rapport er i høring til den 16/6 og der afholdes borgermøde om planen i slutningen af maj. Alle dokumenter med et væld af detaljer, kort og visualiseringer er tilgængelige på Kalundborgmotorvejens hjemmeside. Den sammenfattende rapport kan hentes her. Der er også et særligt dokument om trafikforholdene i Jyderup, det kan du hente her.

Efter høringsperioden bliver projektet vurderet en ekstra gang og derefter fremsendt til politisk behandling. Projektet vil til sin tid indeholde flere tilvalgsmuligheder, eksempelvis at motorvejen anlægges fuldt ud, etablering af østvendte ramper i Knabstrup og/eller i Bjergsted eller en parallelvej i Jyderup (se længere nede på denne side). Den politiske behandling afsluttes med vedtagelse af en anlægslov i slutningen af 2023, først på det tidspunkt ved vi helt præcist, hvad der skal ske i Jyderup.

I det følgende beskrives kort hvad den nye indstilling rummer for vores område:

Hele motorvejsprojektet forventes at kunne anlægges for omkring 2.100 mio.kr.

Dette indgår i projektet:
Der etableres to nye store tilslutningsanlæg i øst (Tornved) og i vest (lyskrydset ved Amtsvejen).
Tilslutningsanlægget midt i byen bevares, idet der ikke kommer motorvej på denne del af strækningen.
Alle nuværende tilslutninger til Skovvejen lukkes, og der etableres en ny vej i forlængelse af Bødkervej over banen og langs med Frode Laursens gamle haller til Industrivej.
Etablering af pendlerplads ved Cementvejen (nyt i forhold til projektet fra 2012).

Dette udtages af projektet fra 2012 og kan så tilvælges af politikerne:
7 km. motorvej fra Tornved til Bjergsted udgår og fastholdes som motortrafikvej med 90 km. i timen. Motorvejen kan tilvælges for 235 mio. kr. som samtidig medfører at tilslutningsanlægget midt i byen nedlægges.
Støjskærme i Jyderup og Tornved opføres ikke, men kan tilvælges for henholdsvis 95 og 15 mio. kr.
Nødspor fra Knabstrup til Jyderup Øst og fra Bjergsted til Svebølle anlægges uden asfalt, asfalt kan tilvælges for henholdsvis 47 og 28 mio. kr.
En faunapassage ved Kalundborg opgraderes ikke til krondyr, kan tilvælges for 33 mio. kr.
Rastepladsen mellem Jyderup og Mørkøv anlægges ikke, kan tilvælges for 33 mio. kr.

Dette var ikke med i det oprindelige projekt fra 2012, men kan tilvælges af politikerne:
Såfremt politikerne tilvælger at gennemføre hele motorvejen bliver tilslutningsanlægget midt i Jyderup nedlagt. Vejdirektoratet har derfor i samarbejde med Holbæk kommune peget på muligheden for at etablere en parallelvej nord for motorvejen mellem Holbækvej og Amtsvejen. I miljøkonsekvensvurderingen er det nærmere beskrevet hvordan og lidt om fordele og ulemper. Tilvalget koster 42 mio.kr.
Der er også et tilvalg med østvendte ramper ved Bjergsted. Hvis de tilvælges vil Bjergsted Byvejs overføring over motortrafikvejen/motorvejen blive erstattet af en stioverføring. Tilvalget koster 47 mio.kr.
Endelig er der også en mulighed for tilvalg af østvendte ramper ved Knabstrup, som vil koste 17 mio.kr.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.