På borgermødet den 9. marts 2017 besluttede de tilstedeværende, at lokalforum Jyderup fortsat skal være det frie og åbne dialogforum for alle borgere i Jyderup/Holmstrupområdet. Et dialogforum, der både rummer dialogen mellem borgerne og dialogen mellem borgerne og politikerne i Holbæk kommune. For at bevare det faste årlige tilskud fra Holbæk kommune er lokalforum fremover tilknyttet foreningen Jyderups Fremtid. Jyderups Fremtid modtager det årlige tilskud og fører lokalforums regnskab, men det er lokalforum via styregruppen, der disponerer over tilskuddet. Tilskuddet benyttes primært til afholdelse af møder og kommunikation.

Lukket for kommentarer.