Årsmøde i Jyderup Fonden

Dagsorden for årsmødet i Jyderup Fonden
Onsdag den 24. april 2019 kl. 17.30-18.30 hos LAG, Skarridsøgade 40 i Jyderup. 

 1. Valg af Dirigent
 2. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 3. Godkendelse af Fondens årsrapport.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden eller uddelinger i henhold tilvedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 6. Orientering om det afholdte valg eller genvalg af det offentlig valgte medlem.
 7. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende borgervalgt medlem er på valg: Jens Foldager
Følgende udpeget medlems valgperiode udløber: Eggert Madsen, Flemming Larsen og Niels Agerbo
Borgere, der ønsker at stille op til valget til bestyrelsen, skal senest den 15. april 2019 sende en e-mail til fondens bestyrelse (bestyrelsen@jyderupfonden.dk), hvor af følgende skal fremgå: borgerens navn og adresse samt begrundelse for opstilling til bestyrelsen jf. nedenstående beskrivelse:

Fra vedtægtens pkt. 5:

Som medlem af bestyrelsen ønskes udpeget personer, der har viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder

 • Arkitektur
 • Kunst og formidling
 • Erfaring fra samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
 • Juridisk, administrativ og/eller økonomisk indsigt
 • Erfaring med markedsføring og/eller meningsdannelse
 • Erfaring med et eller flere af de formål, som Fonden har eller ønsker at få i drift.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.