Nye rammer for lokalforum – Borgermøde

Hvornår:
28. september 2020 kl. 19:00
2020-09-28T19:00:00+02:00
2020-09-28T19:15:00+02:00
Hvor:
Skarridsøsalen
Skarridsøgade 37
4450 Jyderup
Danmark
Pris:
Gratis
Kontakt:
Preben Gajhede
22259475
Nye rammer for lokalforum - Borgermøde @ Skarridsøsalen | Jyderup | Danmark

Der har tidligere været indbudt til borgermøde om nedenstående emne, men mødet blev aflyst på grund af Corona. Nu prøver vi igen og håber, at det vil være muligt at samle rigtig mange borgere til en god drøftelse af rammerne for lokalforum.

Lokalforums styregruppe indbyder  til borgermøde om lokalforum!

Lokalforum er et åbent forum for alle borgere i Jyderup lokalområde og er støttet økonomisk af kommunalbestyrelsen, men nogen skal sørge for at holde møder og for at være bindeled mellem kommunalbestyrelsen og borgerne, det kræver en vis form for organisering. I Jyderup har vi valgt at beskrive organiseringen i nogle rammer for lokalforum. I de gældende rammer har Styregruppen den samlende og koordinerende funktion. Styregruppen er en selvsupplerende gruppe bestående af 5 borgere. Gruppen har haft fokus på dialog med politikere og administrative medarbejdere om at fremme nogle omfattende udviklingsmål for lokalområdet, godt beskrevet i den kommunale ”Jyderup Handleplan”. Nogle af disse mål er indfriet, andre er på vej og atter andre kræver fortsat handling. Måske er tiden kommet til at overveje, om fokus i højere grad skal rettes mod dialogen mellem borgerne og mod de projekter og aktiviteter, der kan blive følgen at et tættere samarbejde mellem borgerne!

Styregruppen har udarbejdet et forslag til nye rammer for lokalforum, hvor den selvsupplerende styregruppe erstattes af en kontaktgruppe som udgøres af de borgere, som gerne vil være med, dog max 10. Der stilles krav om afholdelse af minimum ét årligt borgermøde, hvor arbejdet i kontaktgruppen og lokalforum kan evalueres, og hvor nye borgere kan melde sig til gruppen. Forslaget rummer også krav om minimum 2 årlige Idéforummøder med informationer og koordinering af gode idéer. Lokalforums projektorganisering – som aldrig slog rigtig godt igennem – droppes. Der kan stadig arbejdes i projekter, men der kan også være mange andre former for initiativer og aktiviteter.

På mødet fremlægges forslaget til drøftelse og eventuel vedtagelse. Der kan stilles ændringsforslag og tilføjelser, eller der kan bringes helt nye forslag op. Såfremt der kun er mindre justeringer af det fremlagte forslag, sættes det til afstemning blandt de fremmødte. Hvis forslaget kan opnå almindeligt flertal, er det vedtaget. Hvis forslaget bliver væsentligt ændret, eller der bliver fremsat helt nye forslag, vil der blive indbudt til et nyt borgermøde, hvor de nye forslag offentliggøres inden mødet.

Såfremt styregruppens forslag med eventuelle ændringer bliver vedtaget, vil der på mødet blive mulighed for at melde sig til den nye kontaktgruppe. Vi håber derfor, at se rigtig mange borgere til dette møde, så vi også fremover har et stærkt lokalforum, der kan arbejde for fællesskabet mellem borgerne og for lokalområdets fortsatte udvikling.

Læs forslaget til nye rammer her: https://usercontent.one/wp/jyderup.dk/wp-content/uploads/2020/03/Forslag-til-nye-rammer-for-lokalforum-Jyderup-marts-2020.pdf

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.