Jyderup Fonden

Den erhvervsdrivende fond Jyderup Fonden er stiftet den 27. april 2016 af foreningen Jyderups Fremtid. Den direkte anledning til etableringen af fonden var at kunne give bud på en overtagelse af Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping fra Holbæk kommune, men fondens formål rækker ud over det:

1. Fondens primære formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder, der naturligt indgår i Naturpark Åmosen.
2. Fondens sekundære formål er at udvikle Jyderup by som et kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk kommune.
3. Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og oplevelsesøkonomi og de skal fremme bosætning, besøgende og turismen.

Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening Jyderups Fremtid og Lokalforum er 4 selvstændige enheder, der er helt forskelligt organiseret, men som alle arbejder sammen om det fælles mål, at fastholde og udvikle Jyderup som en aktiv by.

Lukket for kommentarer.