Muligt nyt samarbejde mellem Holbæk kommune og Jyderup

24.08.22: Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte samarbejdet. Den oprindelige vision fra politisk side var vist ikke 1000 boliger, men 1000 nye borgere, men en helt enig kommunalbestyrelse roste oplægget og gik med i samarbejdet vel vidende, at det måske ikke  bliver 1000 boliger. Mindre kan gøre det, men det vigtige er, at man fra politisk side vil en udvikling af Jyderup.

17.08.22: Økonomiudvalget anbefalede

10.08.22: Udvalget for plan, boliger og lokal udvikling anbefalede at igangsætte samarbejdet, som omtales nedenfor.

Mandag den 8/9 2022 drøfter udvalget for plan, boliger og lokal udvikling om udvalgets medlemmer vil anbefale kommunalbestyrelsen at “igangsætte et samarbejde med Jyderup med udgangspunkt i ”Vision om 1000 boliger i Jyderup”

Det er en fantastisk nyhed for Jyderup, som vi folder lidt mere ud herunder.

I sagsfremstillingen til mødet står der følgende:

“Repræsentanter fra lokalforum og erhvervsforeningen i Jyderup, Jyderups Fremtid, Jyderupfonden samt Stilauget i Jyderup har” – på opfordring fra Holbæk kommune (red.) – “indsendt en vision om 1000 boliger i Jyderup til kommunen.

Visionen rummer en helhedsorienteret tematiseret byudviklingsvision med forskellige foreslåede indsatser som vil støtte op omkring boligvikling og bosætning i Jyderup, herunder indsatser der styrker kultur- og foreningsliv, bedre infrastruktur og kommunal service.

Visionen beskriver et ønsket samarbejde med kommunen for at undersøge og realisere indsatserne.

Visionen skal desuden ses i sammenhæng med 7 årsplanen for Jyderup, Jyderup Handleplan, kommunens Boligstrategi og Kommuneplan 2021 således at boligudviklingen sker i balance med kommunens øvrige lokalsamfund.

Det nærmere samarbejde omkring visionen fastlægges hen over efteråret 2022, hvor også arbejdet med kommunens kommende planstrategi tilrettelægges.”

Klik på billedet for at hente notatet.

Som bilag til notatet om 1000 boliger er der udarbejdet en kortskitse og et skema, der viser, hvor boligudbygningen er mulig og i hvilket omfang. Det må bemærkes at udbygningsområderne i overvejende grad er i privat eje, hvorfor en dialog med ejerne er helt afgørende for, at visionen kan realiseres. klik på billederne for at se dem i større format.

7- års planen for Jyderup, som Jyderup fonden har fået udarbejdet er i sig selv spændende læsning. Så har du ikke fået læst den, så kan du hente den her, klik på billedet.

 

Jyderup Handleplan blev efter politisk ønske udarbejdet i et forbilledligt samarbejde mellem kommunale embedsmænd  og frivillige borgere fra Jyderup i 4 temagrupper. Efterfølgende blev mange af handleplanens forslag gennemført takket være den politiske opbakning. Et af handleplanens temaer om boligudvikling blev til mange borgeres skuffelse ikke umiddelbart realiseret. MEN med en politisk målsætning om 1000 nye boliger kan det nok være, at politikerne kommer stærkt igen. Det bliver spændende.

I notatet om de 1000 boliger anbefales det, at det forhåbentligt kommende samarbejde om den fælles vision baseres på den samme arbejdsform som ved udarbejdelse af handleplanen og der foreslås 4 temaer:

  • Infrastruktur
  • Boliger og byudvikling
  • Institutioner, fritids- og foreningsliv
  • Befolkningssammensætning

Dette opslag vil løbende blive opdateret med de politisk beslutninger i løbet af august måned. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte samarbejdet, vil vi oprette “Visionen om 1000 boliger i Jyderup” som et projekt, hvor det videre forløb vil blive beskrevet.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.