Foredrag om tørvegravning i Åmosen …

… arrangeret af Tornved Lokalhistoriske Forening.
Tørv dannes i moser og består af døde plantedele. På grund af iltmangel i vandet er plantedelene kun blevet delvist nedbrudt. Den ufuldstændige nedbrydning bevirker, at indholdet af kulstof stiger. Da kulstof er brændbart, er tørv velegnet til brændsel.
Fra slutningen af 1800-tallet steg samfundets behov for energi. Samfundet var inde i en voldsom omvæltning. Der skulle bruges strøm til maskiner på fabrikkerne og til lys. Der skulle bruges energi til skibe, tog og senere til biler. Derfor ændredes tørvefabrikationen sig fra at være til selvforsyning til at være nærmest industriproduktion.
Specielt under verdenskrigene, hvor tilførsel af kul og olie fra udlandet gik i stå, blev der stor efterspørgsel efter tørv. Og produktionen steg derfor voldsomt.
Der har gennem tiderne også været tørvegravning i Åmoserne. Særligt i Store Åmose var der en omfattende tørvegravning under 2. Verdenskrig da Danmark var besat af den tyske værnemagt, og det kneb med at skaffe brændsel til kakkelovne og komfurer.
Historien om tørvegravning i Åmoserne foldes ud af formanden for Lokalhistorisk Forening Jernløse, Inge Seiergaard i  Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup, den 17. april kl. 19-21. Entre medlemmer kr. 25, ikke medlemmer kr. 40.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.