Bilag til borgermødet den 21/10 2019 om boligstrategi

Dette opslag rummer dels et uddrag af kommunens omrrådeanalyse og dels en række kort over “ledige” boligområder i Jyderup.

Områder med lokalplaner, der uden videre kan udnyttes – hvis ejerne ønsker det – rummer:

14    Etageboliger,
251 Tæt-Lav boliger (typisk rækkehuse) og
126 Åben-Lav boliger (typisk parcelhuse)

Klik på det, du vil se og brug “Til toppen” pilen i nederste højre hjørne for at komme tilbage hertil:

Uddrag af kommunens boliganalyse fra maj 2018 vedrørende Jyderup. Klik på billederne for at gøre dem større og mere læsbare.

I nedenstående boligområder er der aktuelle planer om at igangsætte byggeri. Lokalplanen for Mariendal er endnu ikke godkendt, men bygherre har allerede ombygget den tidligere børnehave til 14 mindre boliger:

Dette er det eneste område Holbæk kommune alene kan disponere over. Det markerede område har været i et samlet udbud siden maj 2019:

Lokalplanlagte områder:

Område, som i kommuneplanen er udlagt som muligt boligområde, men som ikke er lokalplanlagt:

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.