Bosætningsanalyse for Holbæk kommune

Styregruppen for lokalforum har – uden stort held – de sidste par år arbejdet for at få Holbæk kommune til at byggemodne de kommunale arealer i Jyderup Nord, således at der atter kunne tilbydes parcelhusgrunde i Jyderup. I forbindelse med udarbejdelse af Jyderup Handleplan blev der blandt andet sat fornyet fokus på dette tema. En af anbefalingerne blev, at en eventuel igangsætning af byggemodningen skal være baseret på en boliganalyse og en bosætningsstrategi. Boliganalysen kan læses ved at klikke på billedet til højre. Det er en omfattende analyse (144 sider), så det er nok ikke en god idé bare lige at printe den ud. Find Jyderup på side 88 og fremefter og læs om beregningsgrundlaget fra side 16.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for hele Holbæk kommune.  Inden strategien udarbejdes afholdes borgerdialogmøder forskellige steder i kommunen. For områderne Jyderup, Svinninge og Tølløse holdes mødet i Skarridsøsalen i Jyderup. Bemærk at mødet er åbent for alle, men kræver tilmelding, se under Det Sker.

Meget firkantet sagt tyder boliganalysen på at fremtidig bosætning hovedsagelig vil finde sted i Holbæk by og nærmeste omegn. Hvis denne udvikling skal drejes eksempelvis mod lokalområderne, vil det kræve en markant poltisk prægning af bosætningsstrategien.

Det er også værd, at være opmærksom på, at boliganalysen peger på, at behovet for boliger er alt andet end nye parcelhuse!!!

Endelig skal det også lige nævnes, at Holbæk kommune har sat det kommunalt ejede område i Jyderup Nord til salg.

Ovenstående peger alt sammen i retning af et meget spændende dialogmøde den 8. november kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

NB: Dialogmødet viste sig blot at være et møde, hvor analysen blev gennemgået og givet mulighed for opklarende spørgsmål til analysen. Der vil i begyndelsen af det nye år blive indbudt til nye dialogmøder, hvor der vil blive mulighed for at give input til boligstrategien. Det vil vi se frem til!

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.