Handleplan for Jyderups udviklingsprojekter

Som det fremgår af dette opslag, er der udarbejdet en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Se planen ved klik på billedet til højre.

Lokalforums styregruppe orienterede om planen på et borgermøde onsdag den 6/6 2018.

Den efterfølgende politiske proces og de afledte projekter af handleplanen har fået sin egen side under menupunktet Lokaldemokrati/Lokalforum.

Nærværende opslag beskriver alene baggrunden for igangsætning af handleplanen og selve arbejdsprocessen:

Baggrund

Den 13. december 2017 besluttede byrådet at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Handleplanen skal være færdig umiddelbart efter sommerferien, således at den kan indgå i de politiske drøftelser forud for vedtagelsen af det kommunale budget for 2019.

Styregruppen for lokalforum har i en længere periode fulgt 7 projekter særligt nøje, fordi de på afgørende vis kan præge den fremtidige udvikling af byen. De 7 projekter er:

  • Vandrehjem/campingplads.
  • Udbud af nye byggegrunde.
  • Anvendelsen af det tidligere rådhus.
  • Naturaksen – den grønne akse.
  • Bymidteudvikling.
  • Naturpark Åmosen.
  • Højskolen i egne bygninger.

Det er de første 6 projekter det tidligere byråd – nu kommunalbestyrelsen – har ønsket at få en samlet handleplan for. Samtidig har politikerne også ønsket at handleplanen skal rumme en samlet vurdering af, hvordan lokalområdet kan få mest gavn af de afsatte midler til renovering af børnehuset Sølyst, og af hvordan der kan skabes attraktive idrætsfaciliteter ved anvendelse af de afsatte anlægsmidler til idrætsfaciliteterne i Jyderup i årene 2018 og 2019.

Det er vigtigt at understrege, at handleplanen ikke er en ny plan for byens udvikling. Handleplanen skal med udgangspunkt i Jyderups Helhedsplan give et samlet overblik over, hvordan de enkelte projekter i Jyderup skal udfoldes, prioriteres og realiseres. 

Onsdag den 7. marts blev der afholdt borgermøde med orientering om arbejdet med handleplanen.

Herunder placeres diverse dokumenter i tilknytning til arbejdet med handleplanen (det blev kun til de indledende dokumenter):

Arbejdsproces

Kommunens administration har besluttet, at det ledelsesmæssige ansvar for udarbejdelsen af handleplanen er placeret hos Lotte Højgaard (Plan og Åben land) og Kasper Enevoldsen (Ejendomme og Risiko). Tovholder for hele processen er Emilie Eltzholtz (Plan og Åben land). Jyderups proceskoordinator, Jonas Walther Petersen er lokal koordinator for handleplanen.

Arbejdet med handleplanen er delt op i 4 temagrupper:

TURISMEUDVIKLING
Her indgår projekterne Vandrehjem/Campingplads og Naturpark Åmosen.

I denne gruppe deltager Niels Agerbo, Eggert Madsen, Jens Foldager og Steen Steensen alle fra Jyderupfondens bestyrelse samt Jesper Jørgensen, som også har deltaget i det hidtidige arbejde omkring at afgive bud på Skarridsøhjemmet og Campingpladsen. Jonas Walther Petersen deltager som lokal koordinator. Desuden deltager Ole Rasmussen, som er Centerchef i Naturpark Åmosen samt Dorte Harbo, Erik Haamann og Line Justesen alle fra Holbæk kommune.

BYUDVIKLING
Her indgår projekterne Anvendelse af det tidligere Rådhus, Naturaksen – den grønne akse og Bymidteudvikling.

I denne gruppe deltager Keld Kaargaard og Gert Mortensen fra den tidligere bygruppe. Thorkild Wisbech og Per Malmos fra Naturakseprojektet, Søren Bøtker Pedersen og Anders Baagland fra Jyderup Erhvervsforening. Jonas Walther Petersen deltager som lokal koordinator. Desuden deltager Sarah Grundtvig, Karina Bjerre, Christian Skov og Emilie Eltzholtz alle fra Holbæk kommune.

BOLIGUDVIKLING
Her indgår projektet Udbud af nye byggegrunde. Desuden skal der ses på boligudbuddet generelt.

I denne gruppe deltager Jens Varling fra Sparekassen Sjællands afdeling i Jyderup. ejendomsmægler Kenneth Jensen fra Jyderup erhvervsforening, en repræsentant fra VAB, Claus Jørgens Sørens fra Jyderups Fremtid samt Preben Gajhede. Jonas Walther Petersen deltagersom lokal koordinator. Desuden deltager Line Voltzmann, Anni Falk Hansen, Erik Haamann og Emilie Eltzholtz alle fra Holbæk kommune.

EJENDOMME OG UDVIKLING
Her indgår renovering/alternativer til renovering af børnehuset Sølyst, herunder også Jyderup Højskoles lokalebehov, Jyderup boldklubs klubhus og udvidelsen af Jyderup Hallen.

I denne gruppe deltager Michael Brandt fra Jyderup Boldklub, halinspektør Per Bahnsen og medstifter af det gode børneliv i Jyderup, Rikke Klindt og højskoleforstander Poul-Henrik Jensen. Desuden deltager skoleleder Bo Pedersen, dagtilbudsleder Dorthe Hansen og Kim Ravnkilde alle fra Holbæk kommune.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.