Kommuneplan i høring

28/2: Sidste nyt: Da der er sket ændringer i kommuneplanforslaget er høringsfristen forlænget med 8 uger, hvilket fremgår af kommunens hjemmeside, se linket senere i dette opslag. Styregruppen har afgivet høringssvar. Det kan læses her.

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2018 skal planen for 2017 til 2029 endeligt godkendes. Planen er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Vi har her på hjemmesiden desværre været alt for længe om at orientere om kommuneplanen og om høringen, hvilket betyder, at vi er for sent ud med at fortælle, at der også er et orienteringsmøde om kommuneplanen på Elværket i Holbæk den 22. januar med en tilmeldingsfrist den 17. januar, det beklager vi.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan man læse alt om planen og om høringen 

I den gældende kommuneplan har Jyderups helhedsplan været et bilag til kommuneplanen og i foråret 2017 blev helhedsplanens idékatalog drøftet og revideret på et borgermøde. Det reviderede forslag er fremsendt til kommunens planafdeling. I den kommende kommuneplan vil helhedsplanerne ikke blive medtaget som bilag til kommuneplanen, således at de løbende kan revideret (ellers kan det kun ske hvert 4. år). Helhedsplanerne vil fortsat indgå i den kommunale planafdelingens arbejde. I forbindelse med byrådets beslutning om at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter vil den reviderede helhedsplan være et arbejdsgrundlag.

Styregruppen har på sit møde den 4. december set nærmere på rammerne for Jyderup (læs dem her). Det er styregruppen opfattelse, at de foreslåede rammer (som er de samme som hidtil) er tilstrækkelige til at dække behovene i den kommende planperiode. Der er dog udlagt et boligområde med op til 24 boliger ved Lerchehuset, hvor det efterfølgende har vist sig, at det ikke muligt at få tilladelse til at bygge. Styregruppen vil overveje, om der i et høringssvar skal anmodes om udpegning af et alternativt boligområde til et tilsvarende antal boliger.

Styregruppen har på sit møde den 8. januar drøftet kommuneplanens temaer (læs dem her). Efter styregruppens opfattelse er der heller ikke i temaerne væsentlige forhold, der bør belyses nærmere.

Styregruppen har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er behov for at afholde et borgermøde i Jyderup om lokalplanen forud for afgivelse af et eventuelt høringssvar.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.