Muligt nyt vaskeri i Jyderup – status september 21

27.09.21: Status på den langstrakte beslutningsproces

Den stiplede linje angiver Bødkervejs forlængelse til Lynggårdsvej og Industriparken. Vejen etableres af staten, når Skovvejen omlægges til motorvej

Den 1. februar 2021 blev sagen om vaskeriet  bragt op i regionsrådet blandt andet med henblik på at sikre den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige løsning. I den forbindelse blev det endvidere besluttet at forskellige placeringer atter skulle undersøges. Til mødet havde forvaltningen udarbejdet et notat, som kan læses her.

Den 20. september 2021 blev forretningsudvalget for Region Sjælland orienteret om, at der nu er 5 placeringer i spil. Odsherred kommune peger på et område ved Vig, Kalundborg peger på Svebølle og Holbæk peger på områder i Svinninge, Tuse og Tornved. I Nordvestnyt har man kunnet læse, at Jyderup er ude af spillet. Det er dog ikke helt korrekt, idet området i Tornved netop er det område i Jyderups erhvervsområde, som hele tiden har været i spil (matrikel 5z). Det er således heldigvis fortsat en mulighed, at vaskeriet placeres ved Jyderup. Af det nævnte notat fremgår endvidere, at vores forsyningsselskab FORS har planer om placering af et nyt varmeværk i erhvervsområdet. Kombinationen af et nyt varmeværk og et erhvervsvaskeri vil være et stærkt kort.

 

På nuværende tidspunkt forventer regionen, at der træffes endelig beslutning om placering af vaskeriet i 1. kvartal 2022.

 

02.10.20: Supplerende information til nedenstående tidligere opslag

Den 28. september 2020 drøftede regionsrådet atter sagen om placering af vaskeriet. Holbæk kommune kunne af miljømæssige grunde ikke anbefale/godkende de første 3 af de 4 drøftede placeringer i Jyderup, men henviste til matr. 5z (ved Bødkervej), som det bedst egnede. Et flertal i Regionsrådet besluttede derfor at arbejde videre med denne placering. Det er en god beslutning, som antydet nedenfor må det være mere end hensigtsmæssigt at placere en større erhvervsvirksomhed i Jyderups erhvervsområde.

Oprindeligt opslag

For nogle år siden brændte regionens hospitalsvaskeriet i Holbæk. Regionsrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt vaskeri og har i en periode undersøgt mulighederne for en ny placering. Både Svebølle, Svinninge og Jyderup har været nævnt som mulige placeringer for det nye vaskeri med 40 til 50 arbejdspladser.

På regionsmødet den 24. juli besluttede et flertal at pege på en placering i Jyderup, nærmere bestemt på matrikel 11d dog med forbehold for, at der kan etableres “den forudsatte vejføring”. Det står dog ikke helt klart, hvad den forudsatte vejføring er. Såfremt det viser sig, at den valgte placering alligevel ikke egner sig, kan andre områder i Jyderup komme i betragtning.

Matrikel 11d ligger på Lynggårdsvej/Rådbjergvej lige ved Postcentret og varmecentralens solcelleanlæg. På nedenstående billede er de øvrige mulige placeringer også angivet. Regionsadministrationen har indstillet følgende prioriteringer: 11d, 12n, 11l og 5z. Den gule vej er forlængelsen af Bødkervej til Lynggårdsvej og videre under jernbanen til Industriparken. Vejen vil blive etableret af Vejdirektoratet, når/hvis Skovvejen bliver omdannet til motorvej.

 Klik på billedet for at se det i et større format.

Hvis alt går planmæssigt vil vaskeriet kunne tages i brug i begyndelsen af 2023. Til den tid vil den gule vej under ingen omstændigheder være etableret, så den tungere trafik med vasketøj vil i første omgang køre ad Lynggårdsvej og Industrivej til Skovvejen (eventuelt ad Rådbjergvej/Cementvejen) , hvilket ikke er optimalt. Til gengæld ligger området fint for de af byens borgere, der forhåbentlig kan få beskæftigelse på vaskeriet. Det kan dog undre lidt, at matrikel 5z ikke er prioriteret højere, idet placeringen der vil være meget tættere på Skovvejen/motorvejen og kun kræve etablering af et kortere stykke vej fra Bødkervejens rundkørsel.

Uanset de trafikale forhold er det under alle omstændigheder en fantastisk god nyhed for Jyderup at få lokaliseret en så stor arbejdsplads.

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.