Revision af helhedsplanens idékatalog

Som bilag til den nuværende kommuneplan (2013-2025)  er der udarbejdet helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup.

Den kommende kommuneplan (2017-2029) er under udarbejdelse og vil blive sendt i høring senere på året. Byrådet har besluttet, at den nye kommuneplan blot skal være en revision af den tidligere plan. Efter styregruppens opfattelse er Jyderups helhedsplan fortsat en rigtig god beskrivelse af Jyderups potentialer og mulige udvikling.  Vi arbejder derfor for, at Helhedsplanen også kommer med i den nye kommuneplan.

Vi har valgt at anbefale, at beskrivelserne i planen fastholdes, og at vi i stedet reviderer helhedsplanens idékatalog. På den måde kan vi få markeret, hvor vi er i gang, og hvad vi lige nu prioriterer højt. Vi kan også få indarbejdet de fokusområder, som er blevet tydeligere siden den første plan blev udarbejdet.

Først og fremmest har vi fået større fokus på turisme.  Det er Skarridsø, skovene og Åmosen, der kan gøre Jyderup til et turistmål både for de, der gerne vil opleve naturen og for de, der gerne vil udfolde sig i naturen.  Alt dette var vi opmærksomme på i den første helhedsplan, men efterfølgende er det forholdene omkring campingpladsen og muligheden for overtagelse af Skarridsøhjemmet med henblik på omdannelse til vandrehjem, der i endnu højere grad har sat fokus på turismen. Samtidig er det i perioden blevet endnu tydeligere, at erhvervslivet også skal have fokus. Vi foreslår derfor, at vi i det reviderede katalog indarbejder et fokusområde, som vi kalder turisme og erhverv.

I den forløbne periode vi også fået en højskole, som med sine mange udadvendte aktiviteter har sat endnu mere fokus på de kulturelle oplevelsers betydning for vores område. Vi foreslår derfor også et fokusområde om kultur.

Styregruppen arbejder fortsat med idéer til kataloget, men vi har valgt at lægge vort arbejdspapir frem (se i rammen herover), så det måske kan være til inspiration for andre. På borgermødet den 9. marts bliver der mulighed for at drøfte styregruppens oplæg og at fremkomme med flere idéer til kataloget.

01.03.17: Byforskønnelses- og byudviklingsgrupperne ønsker, at idéerne fra mødet om Naturaksen  (området mellem Campingpladsen og Sølyst) i november 2014, indarbejdes i det reviderede idékatalog. Til orientering er idéoversigten indsat i rammen herover. I alt væsentligt er oversigten et supplement til punkt 2 i idékataloget.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.