Skal lokalforum være en forening?

Grundlæggende har lokalforum i hver af kommunens 17 lokalområder og Holbæk by været politikernes forsøg på at fremme det lokale fællesskab i den nye store kommune fra 2007. Lokalforum er rammen omkring borgernes dialog om lokalområdets udvikling og omkring borgernes dialog med byrådet og administrationen. Et særkende er, at lokalforum består af alle borgere i lokalområdet, og at hvert lokalforum selv vælger, hvordan de vil organisere sig. Hvert lokalforum får et årligt beløb til arbejdet i lokalforum (i Jyderup 31.000 kr.). Lokalforum disponerer over beløbet og regnskabet føres på den lokale skole.

Sådan har det været, men byrådet har den 25/1 – 17 besluttet, at tilskuddet fremover skal udbetales til det enkelte lokalforum. Det betyder, at lokalforum skal være organiseret som en forening, der kan sikre god regnskabsskik og revision. Der er dog også åbnet mulighed for, at lokalforum kan søge tilknytning til en allerede eksisterende forening, der kan føre lokalforums regnskab og dermed sikre den gode regnskabsskik med mere.

Hvis lokalforum organiseres som en forening, skal det sikres, at alle borgere i lokalområdet kan være medlemmer, og at der ikke skal betales kontingent. Efter styregruppens opfattelse er det vigtigt at opretholde lokalforum som det helt åbne dialogforum, hvor de, der vil være med, er med, når som helst de ønsker det! Derfor anbefaler styregruppen, at lokalforum søger tilknytning til foreningen Jyderups Fremtid. Bestyrelsen for Jyderups Fremtid er villig til at påtage sig opgaven med at føre lokalforums regnskab isoleret fra foreningens eget regnskab, således at denne ordning kan leve helt op til de krav, kommunen stiller.

På borgermødet den 9. marts vil de to muligheder blive drøftet og sat til afstemning blandt deltagerne på mødet. Såfremt foreningsdannelsen vælges, skal der nedsættes en gruppe, der kan udarbejde forslag til nye vedtægter. Hvis tilknytningsmodellen vælges, indgår styregruppen aftale med Jyderups Fremtid og de gældende rammer for lokalforum videreføres, som de er i dag. (Se rammerne her)  

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.