Borgermøde om bibliotekets placering aflyses

Styregruppen aflyser hermed det planlagte borgermøde den 13. december.

På baggrund af et notat udarbejdet af kommunens afdeling for “Ejendom og Risiko” indbød styregruppen borgere og politikere til et møde om anvendelsen af det tidligere rådhus og om eventuel flytning af biblioteket til en placering i det tidligere børnehus Mariendal. Det omtalte notat har ikke på noget tidspunkt været politisk behandlet, og styregruppen er efterfølgende, af borgmester Søren Kjærsgaard blevet oplyst om, at biblioteket vil bevare sin nuværende placering i det tidligere rådhus, såfremt det er borgernes ønske!

For styregruppen er der ingen tvivl om at borgerne ønsker at fastholde biblioteket i sine nuværende omgivelser. Biblioteket ligger helt centralt i byens butiksliv med gode bus- og togforbindelser lige uden for døren. Funktionsmæssigt er biblioteksplaceringen ideel, og for by- og handelslivet er det af afgørende betydning, at biblioteket er med til at skabe liv i området. Nogle borgere har taget initiativ til en underskriftindsamling for bibliotekets bevarelse i bymidten og selv om underskriftindsamlingen finder sted frem til den  7. december, er det allerede helt klart, at der er meget stor opbakning til ønsket om at fastholde bibliotekets placering.

Med den klare politiske udmelding fra kommunens øverste ledelse og med borgernes klare tilkendegivelse om en fastholdelse af bibliotekets placering er der for styregruppen ingen tvivl om, at dialogen om bibliotekets placering er afklaret og afgjort. Dermed er flere af punkterne i oplægget til borgermødet den 13/12 blevet uaktuelle, hvorfor styregruppen har valgt af aflyse mødet her og nu.

Læs eventuelt oplægget til borgermødet.

Selv om bibliotekets placering hermed er afklaret, er der stadig behov for at få drøftet, hvad den øvrige del af den store bygning kan anvendes til. Jo mere liv, der kan skabes i huset, jo mere liv kan der også tilføres til hele bymidten. I styregruppens næste møde d. 5/12 deltager Søren Kjærsgaard i en del af mødet, blandt andet med henblik på en drøftelse af, hvordan vi kan tilrettelægge en proces omkring forslag til husets anvendelse, der også inddrager borgernes synspunkter. Umiddelbart tænker vi, at der  kan dannes en projektgruppe, der kan arbejde med forslag og danne oplæg til et borgermøde om den den fremtidige anvendelse.

For et par dage siden indbød Holbæk kommune til et inspirationsmøde forud for udarbejdelse af den næste kommuneplan. Temaet var bosætning, og en af oplægsholderne fortalte om en nylig udkommet rapport om Delebyer. Rapporten handler hovedsageligt om bofællesskaber, men i et kapitel om Stubbekøbing drejer det sig ikke om bofællesskaber, men om “hele byens delepotentialer”, om områdefornyelse med fokus på fællesskaber og sammenhæng – og midt i byen ligger et ubenyttet tidligere rådhus! Læs kapitlet og tænk på Jyderup, det er inspirerende. Find rapporten her 

NB. Underskriftindsamlingen fortsætter til den 7. december. Blanketter til underskrift ligger i mange af byens forretninger. Alle underskrifterne vil efterfølgende blive overrakt til borgmesteren.

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.