Mulig ny større Netto i Jyderup

Kommunens økonomiudvalg har den 11/5 2022 besluttet at igangsætte en planlægning, der kan muliggøre en ny dagligvarebutik (Netto) på ejendommene Holbækvej 31-33.

Nedenstående illustrerer den nødvendige planlægning. Billederne er hentet fra bilag til økonomiudvalgets dagsorden. Klik på billederne for at se dem i et større format.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider bymidten langs Holbækvej fra Skarridsøgade til Skovvejen. Kommunens administration skriver herom i sagsfremstillingen for økonomiudvalget: ” …, at der med en udvidet bymidtestruktur på sigt vil kunne skabes en mere sammenhængende bymidte i Jyderup, som vil give flere udviklingsmuligheder og mulighed for i større grad at beholde handelen i byen.”

Der skal også udarbejdes en lokalplan for det område, hvor dagligvareforretningen skal ligge. Skitsen viser en mulig placering. I administrationens anbefaling af igangsætning af planlægningen står der, at det “….  lægges til grund, at der er lokal opbakning blandt Jyderup lokalforum og Jyderup Erhvervsforening til placeringen, og at Salling Group ifølge deres oplysninger ikke har mulighed for at udvide deres eksisterende dagligvarebutik.”

Desuden skal der udarbejdes en detailhandelsredegørelse.  En sådan foreløbig, men ikke endelig godkendt redegørelse er udarbejdet af projektansøgeren.

Redegørelsen indgår som bilag til økonomiudvalgets dagsorden og kan læses her.

Redegørelsen er meget omfattende og rummer en beskrivelse af eksisterende forhold på dagligvareområdet og konsekvenser for den fremtidige udvikling på dette område. Der er begrundelser for udvidelse af bymidten med meget mere. Endelig er der også afsnit om trafik og tilgængelighed. Specielt til dette tema knytter redegørelsen an til hele diskussionen omkring den kommende motorvej og placeringen af tilslutningerne til motorvejen, se siden “Motorvej på vej”. Ikke så mærkeligt anbefaler redegørelsen, at det eksisterende tilslutningsanlæg ved Holbækvej bevares! Når der tales om en udvidelse af bymidten, kan det også være nærliggende, at se nærmere på de tanker en projektgruppe har gjort sig omkring Bymidten, se siden “Jyderups Bymidte”.

Placeringen af den nye Netto rejser mange spørgsmål ,og derfor er det rigtig godt at konstatere, at planlægningen, som påbegyndes i 3. kvartal, begynder med et borgermøde og en fordebat høring på 2 uger. Når planforslaget er offentliggjort, bliver der igen et borgermøde og en 8 ugers høringsperiode. Der bliver derfor gode muligheder for en indgående drøftelse af fordele og ulemper ved den foreslåede placering af en ny Netto.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.