Synliggørelse af Jyderups kunst- og kulturliv

Projektets formål
Jyderup har et omfattende kulturliv med mange aktører. Der er hele foreningslivet med ikke mindst mange sportsforeninger. Dertil kommer eksempelvis Jyderup Højskole, Café Habibi, Kulturgruppen, Musikforeningen, Folkekirken og sikkert flere andre, som tilbyder kulturelle arrangementer af næsten enhver art.  Der er således godt gang i kulturlivet i Jyderup, men ved borgerne det, og er det synligt for de mennesker, der gerne vil flytte til en mindre by. Dette projekt vil undersøge hvordan det står til, og hvad der kan gøres for at synliggøre byens kunst og kulturliv – gerne så der kan ske endnu mere på det kulturelle område.

Projektansvarlig 

Bo Basbøll
Mail: bo@basboll.dk
Tlf: 40 177 177

Projektgruppen

Ebbe Nordal

Arbejdet i projektgruppen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til pojektet

Lukket for kommentarer.