Grøn sammenhæng i Jyderup

Projektbeskrivelse
Jyderup Stilav har ansøgt kommunens pulje “Rum til fællesskab” om midler til plantning af træer i kirkebyen og etablering af et springvand i gadekæret overfor Præstegården.

Ansøgningen og dermed også den mere udførlige projektbeskrivelse kan læses her

Projektansvarlige:

Jyderup Stilav

Arbejdet med projektet, nyeste bekrivelse ligger altid øverst:

Breve og andre dokumenter i tilknytning til projektet

23.09.20: På anbefaling af porojektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) og udvalget for Klima og Mijø  bevilger kommunalbestyrelsen 136.100 kr. til projektet.

Lukket for kommentarer.