Flagdage i Jyderup 2018

Hvornår er der flagallé i Jyderup i år og hvorfor flages der?

27. april – Konfirmation
29. april – Konfirmation
5. maj – Torvedag
6. maj – Konfirmation
21. maj – Pinseløb
2. juni – Torvedag
16. juni – Tour de Sjælland
4. august – Torvedag
1. september – Byfest
7. oktober – Konfirmation

Gratis kopiering til de lokale foreninger

FrivilligCenter Holbæk har indgået en aftale med Holbæk Bibliotek, de lokale biblioteker i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt OrØkontoret om gratis kopiering til de lokale foreninger.
Læs mere her eller på linket –> http://frivilligcenterholbaek.dk/menu/nyheder/nyheder-frivillighed-og-faellesskab/2018/til-til-fornyelse-af-kopicertifikat/

Stigning i anmeldelser på rotter …. se hvordan du forebygger og anmelder

I øjeblikket oplever Holbæk Kommune en stor stigning i anmeldelser på rotter. Rotterne trives, da vi selv er med til at give dem gunstige leveforhold.
Det er meget normalt, at vi får mange anmeldelser om rotter hen over efteråret og vinteren. Rottebekæmperne har derfor rigtig travlt i øjeblikket med at besøge alle de adresser, hvor der bliver anmeldt rotter på.
Rottebekæmperne må desværre konstatere at mange af anmeldelserne er i tilknytning til hønsehold og fuglefodring. Anmeldelser på rotter indendørs i boliger, ligger også højt i forhold til de foregående år.
Du kan gøre mange ting for at forebygge rotter i og ved din bolig.

Begræns adgangen til foder

 • Undgå fuglefodring
  Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.
 • Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
  Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 2 cm. Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15-30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.
 • Sikring af spiseligt foder
  Sørg for at opbevare dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks udhuse og garager.
 • Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Begræns adgangen til opholdsteder

 • Uden for boligen/huset vælger rotter typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks ophobet byggemateriale at opholde sig i.
 • Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undersøg din bygning og kloak

 • Undgå tæt vegetation og materialer op ad husmure/bygninger
  Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte
  Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.
 • Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net
 • Sikring af kloak og afløb er tætte
  Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel
 • Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter

Hvis du er opmærksom på de foranstaltninger du kan gøre og de forhold der tiltrækker rotter, kan du selv være med til at gøre en forskel på om rotterne har gunstige levemuligheder på din eller naboens ejendom. Rotterne kender ikke til hegn og matrikelskel. De kan godt leve på en ejendom og finde føden på en anden.
Husk: Hvis du ser rotter, har du et ansvar for at anmelde det straks til kommunen. Gør det her –> http://holbaek.rotteweb.dk/NewCase.aspx

Hvornår er der flagallé i Jyderup?

Her ser du en oversigt over hvornår der er flagallé i Jyderup:

Den 30. april (Konfirmation)
Den 6. maj (Torvedag)
Den 7. maj (Konfirmation)
Den 12 . maj (Konfirmation)
Den 3. juni (Torvedag)
Den 5. juni (Pinseløbet)
Den 17. juni (Tour de Sjælland)
Den 5. august (Torvedag)
Den 13. august (Gran Fondo cykelløb)
Den 2. september (Torvedag/Byfest)
Den 1. oktober (Konfirmation)

Kandidater til den borgervalgte bestyrelsespost i Jyderup Fonden

Der er modtaget indstilling af følgende kandidater:

Maagens Mørkeberg
Maagens Mørkeberg er kendt for sit store engagement i det frivillige arbejde i Jyderup.
Maagens har været med omkring Jyderups Svømmehal i mange år og er i dag formand for Fonden Jyderup Bad, som han har stået i spidsen for at etablere.
Maagens har desuden medvirket i etableringen af Jyderups Fremtid, hvor han i dag er valgt som kritisk revisor. Maagens har været med til at udarbejde vedtægterne for Jyderup Fonden, hvorfor han igennem dette arbejde et indgående kendskab til formålet med Jyderup Fonden og de forventninger der er til bestyrelsens arbejde.

Steffen Jakobsen
Steffen er tilflytter til Jyderup og har boet her i ca. 3 år. Steffen har opdaget hvilken skøn og aktiv by Jyderup er. Det ville han gerne være med til at understøtte og videreudvikle. Det Steffen vil byde ind med er almindelig sund fornuft. Steffen er med i bestyrelsen i løbeklubben.

Café Habibi inviterer til bingo d. 05.05.2016, kl. 19.30

Café Habibi inviterer til Kristi himmelfarts-aften i bingo-disciplinens navn, torsdag d. 5. maj, kl. 19.30.
Der vil være spændende gevinster, kyndige taloplæsere og overflod af godt humør.
Alle er velkomne, hvad enten man til have fingre i en af de gode præmier, øve sig i det danske talsystem, eller bare tage del i den gode stemning.
Vi ses til bingo!

Kurdernes historie og fremtid i Mellemøsten – foredrag d. 21.04.2016, kl. 19:30 på Jyderup Højskole

Kurdernes historie og fremtid i Mellemøsten – foredrag med Deniz Serenici
Torsdag den 21. april er der foredrag med den kurdiske journalist og forfatter Deniz Serinci på Jyderup Højskole. Foredraget vil give indsigt i kurdernes historie og selvforståelse og lægge op til en diskussion af fremtidsperspektiverne for en selvstændig kurdisk stat.
Foredraget koster 50 dkr. og er alle er velkomne.

Om foredragsholderen: Deniz Serinci er født og opvokset i Danmark, men har kurdiske rødder fra Tyrkiet. Han er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og stifter af den kurdiske avis Jiyan.dk.

Dato: 21. april Tid: 19.30
Sted: Jyderup Højskole, sølystvej 2, 4450 Jyderup
Pris: 50 kr. Køb i døren eller bestil billet på www.jyderuphøjskole.dk

Jyderup Farmers holder 20 års jubilæum d. 23.04.2016

20 år er gået i Jyderup Farmers historien – det skal fejres!
Alle, der har haft sin gang, hjulpet til, støttet, arbejdet i, for og med klubben, eller bare er nysgerrig, inviteres til en dag i floorballens tegn:
Lørdag d. 23. april 2016, kl. 12:00-17:00 i Jyderup Hallen.

Kælderduoen fra Holbæk spiller musik d. 03.05.2016

Kælderduoen spiller og synger bl.a.: Skillingsviser, gårdsangerviser, revyviser, sømandssange for Jyderup Pensionistforening.
Kom og oplev dem d. 03.05.2016, kl.14:00 i Jyderuphallen
Tilmelding 59279168 eller mail.jberger@tdcadsl.dk

Affaldsindsamling 2016: TAK TIL INDSAMLERE OG SPONSORER

Søndag d. 17. april bød, Ruth Hansen bød velkommen til de godt 50 fremmødte frivillige affaldsindsamlere, der fik tildelt ruter, og store dele af Jyderup blev udsat for en gennemgribende frivillig- indsats omkring affald.
Mange forbipasserende takkede spontant for de frivillige borgeres indsats og Ruth Hansen rettede en speciel stor tak til Superbrugsen, REMA1000, Netto,  SPAR, Jyderup Bageren og Jyderup Erhvervsforening for at sponsorere mad og drikke til  indsamlerne.

TAK TIL INDSAMLERE OG SPONSORER.

Generalforsamling i Jyderups Fremtid d. 19.04.2016, kl. 19 i Skarridsøsalen

Så er der generalforsamling i Jyderups Fremtid tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revisorpåtegnet årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsens foreslår uændret kontingent kr. 100,- pr. medlem pr. år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Erik Just Pedersen og Kjeld Kallenbach (begge modtager gerne genvalg).
 7. a. Valg at statsautoriseret/registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor R+R Gruppen i Holbæk. b. Valg af kritisk revisor. På valg er Maagens Mørkeberg (modtager gerne genvalg).
 8. Eventuelt.

Alle er velkomne det er dog kun medlemmer der har stemmeret.

Vi ser frem til at dig til generalforsamlingen.

Nu dannes Jyderup Fonden! – Borgermøde d. 27.04.2016, kl. 19.30 på Jyderup Højskole

Aftenens program:

 1. Velkomst v/Poul Henrik Jensen
 2. Status på campingpladsen og udbud
 3. Gennemgang af projekt vandrehjem/campingplads
 4. Finansiering
 5. Baggrunden for dannelsen af Jyderup Fonden
 6. Fondens vedtægter
 7. Fundraising
 8. Valg af det borgervalgte medlem til fondsbestyrelsen

Valg af det borgervalgte medlem til fondsbestyrelsen. Alle borgere i Jyderups lokalområde kan stille op til valget. Forslag til kandidater til den borgervalgte bestyrelsespost skal være fremsendt til formanden for lokalforums styregruppe Preben Gajhede (preben.gajhede@mail.dk) inden den 21. april kl. 20.
Kandidaternes navne vil blive offentliggjort på denne webside (www.jyderup.dk) den 22. april.

Styregruppen for lokalforum Jyderup